Rismo: - Tror ikke folk forstår hvor vellykket dette var

Kanalen skriver i dagens papiravis at Nome har en innvandrerbefolkning med røtter i Nederland som teller 90 personer. Årsaken til dette er tilflyttingsarbeidet som pågikk mellom 2010 og 2014. I dag er det kun frivillige som jobber med bostedsattraktivitet. 

Eva Rismo

Tor Espen Simonsen

Sjef i etat for Samfunnsutvikling, Eva Rismo, er glad for at Kanalen tar opp tilflyttingsarbeidet mellom 2010 og 2014.

Dette var mye mer vellykket enn det har fått «kred» for, sier Rismo.

Skal du lykkes med tilflytting, må du prioritere det økonomisk, og du må ha noen som jobber målrettet, mene hun.

- Dette skjedde under Placement, og med bolystprosjektet vi kjørte samtidig, sier Rismo, som synes det er gledelig at Nome i dag har 90 nederlandske innbyggere.

Rismo minner om at kommunen hadde en egen ansatt som jobbet dedikert og metodisk med å få folk til å flytte hit.

- Det ble arbeidet etter strenge prioriteringer, der vi så på målgruppe og interesse. Det betyr også at vi ikke brukte tid på «drømmerne». Jeg er ikke i tvil om at Placement lønte seg, og at stillingen ble tjent inn.

Frivillige gjør jobben 
- Det du sier er at kommunen ikke har noe arbeid for tilflytting i dag?

- Nå er det lokalutvalga som har en slags rolle. De jobber for at tettstedene skal være mest mulig attraktive å bo i, og får et årlig tilskudd på 50 tusen hver.


Samfunnsetaten har også laget en mer ambisiøs prosjektsøknad om tilflytting, men denne har foreløpig ikke fått ekstern finansiering.

- Prosjektet sier hvordan vi ønsker å arbeide, og da blir det en helt annen tilnærming enn å overlate ansvaret til frivillige.Frivillige kan være viktige ambassadører, men skal vi lykkes må vi jobbe målrettet.

- Hvis kommunen vet dette, hvorfor jobbes det ikke slik i dag?

- Av en eller annen grunn ble ikke tilflyttingsprosjektene sett på som en suksess. «Flytt til Nome» kunne dokumentere rundt 63 nye innbyggere. Men selv da fikk jeg inntrykk av at folk mente det var for dårlig, at det tok for lang tid og var for dyrt. Jeg har mange ganger formidlet at vi må jobbe like ordentlig med dette som eksempelvis med forurensing og forsøpling. Bilvrak blir ikke borte hvis ingen jobber med det. Og innflyttere kommer ikke hvis vi ikke jobber med det, sier Rismo.


For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok