Gode tall for banken – nye millioner til stiftelsen

Sparebanken Telemark la i dag frem et solid årsresultat for 2020 med sterk vekst. Det betyr også at den lokale sparebankstiftelsen får et solid utbytte. Men utbetalingen blir likevel mindre enn før.

Per Halvorsen


Tor Espen Simonsen

Utlånsveksten var på 13,4 prosent, mens innskuddene økte med 10,1 prosent, heter det i en pressemelding sendt ut fra den børsnoterte Sparebanken Telemark i dag.

Veksten skjer til tross for flere rentenedsettelser og ringvirkningene av pandemien.

Så mye får stiftelsen
På bakgrunn av resultatet anbefaler styret i banken et utbytte på 5,50 kroner per egenkapitalbevis.

Det gir rundt regnet 16,5 millioner til Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde, opplyser daglig leder Guri Ramtoft til Kanalen.

Utbyttet er noe lavere enn fjor. Opprinnelig ble det da foreslått hele 7,8 kroner per «aksje» i banken, noe som ville gitt stiftelsen 23,5 millioner inn på konto. Men anbefalinger fra Finanstilsynet gjorde at generalforsmalingen redusert nivået til 5,8 kroner. Anbefalingen fra tilsynet kom som følge av usikkerheten rundt koronapandemien.

Så stort er overskuddet
I år legger styret seg på et enda lavere nivå, til tross for svært gode tall.

Bankens resultat etter skatt for fjerde kvartal 2020 ble på 96 millioner kroner, som er 15 millioner kroner bedre enn i fjerde kvartal 2019. For året som helhet endte resultatet før tap og skatt på solide 456 millioner kroner.

Etter tap og skatt endte årsresultatet på 334 millioner kroner, som nesten er uendret fra året før.


Slik forklarer de det «lave» utbyttet
Utbytteforslaget vil først være endelig etter dialog med Finanstilsynet og eventuell godkjenning i bankens representantskap i 25.mars, sier banksjef Per Halvorsen.  

- Hvorfor foreslår banken et lavere utbytte enn i fjor, når resultatene er like gode, Halvorsen?

- Det er godt og relevant spørsmål, men det har å gjøre med at Finanstilsynet har lansert nye kapitalkrav for standardbankene. På grunn av tilpasning til kapitalkravene, må vi bremse på utbyttet. I tillegg er Finanstilsynet veldig opptatt av at bankene skal være forsiktige med utbytte, og vi er i dialog med dem før vi skal ha generalforsamling om vi i får lov til å holde utbyttet på dette nivået.  

Ny bank til sommeren
Halvorsen avviser samtidig at forslaget til det reduserte utbyttet har noe å gjøre med den kommende fusjonen.

- Dette har ikke noe med fusjonen å gjøre, og handler kun om tilpasning til regelverket, sier han.

Styrene i Sparebanken Telemark og SpareBank 1 BV inngikk 30. november 2020 en intensjonsavtale om en sammenslåing av de to bankene i den hensikt å danne SpareBank 1 Sørøst-Norge.

Etter planen skal fusjonsavtalen godkjennes i bankenes representantskap i 25. mars 2021.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok