Nå innføres nye regler for søknader til Sparebankstiftelsen

Styret i Sparebanken Telemark foreslår å gi 16,5 millioner kroner i utbytte til den lokale sparebankstiftelsen. Samtidig blir reglene for gavesøkander forandret.

Guri Ramtoft

Hege Dorholt

Du kan lese mer om bankens årsresultat og utbyttet her.

Sparebankstiftelsen Telemark - Holla og Lunde går over til å behandle søknader løpende.

Dette betyr at alle som søker gavemidler fra den lokale stiftelsen ikke lenger trenger å forholde seg til én årlig søknadsfrist.


Påvirker ikke gaverammen
Utbetaling av innfridde beløp vil fortsatt følge dagens praksis, hvor beløpet utbetales etter prosjektets ferdigstillelse og når sluttrapport foreligger. Den totale årlige gaverammen påvirkes ikke av de nye rutinene.

Søkere oppfordres til å ta tidlig kontakt med stiftelsen, for å gjennomføre søknadsprosessen i tett dialog med stiftelsen.

Viderefører gavefesten
– Vi ønsker å videreføre gavefesten, eller en sammenkomst i forbindelse med gaveutdeling. Så får vi nå se om korna-viruset og smitten tillater oss det i 2021, sier daglig leder i stiftelsen, Guri Ramtoft.

Siden oppstarten har Sparebankstiftelsen delt ut nærmere 60 millioner kroner i gaver til lokale formål i Nome. Bare i fjor ble det utdelt over 16 millioner kroner til sammen.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok