Høster stemmer så det gviner

Noen mener hunden og hundeeieren blir mer og mer like med årene. Man kan kanskje ikke si det samme om poteten og potetbonden. Men i politikken er Anders Hjelseth (SP) en som kan brukes til det meste. Og nå kan han bli ordfører.


Tor Espen Simonsen

Han er ingen partibroiler, potetbonden fra Helgen, selv om han kommer fra en politisk aktiv familie.

- Det å gjøre en jobb for Nome-samfunnet er en mye større drivkraft for meg enn å jobbe for Senterpartiet, sier 61-åringen fra Ytre Helgen. Han har tidligere omtalt SP som det partiet han er minst «uenig med».

Pragmatiske tilnærminger i lokaldemokratiet er nødvendig for å finne de beste løsningene lokalt.

Kanalens meningsmåling viser at partiet ligger an til å vokse med over 10 prosentpoeng sammenlignet med valget i 2015.

Hør Kanalens valgpodcast: Ordførerduellen 

Preget for livet
Siden 1980 har 61-åringen vært bonde og drevet med gris, korn, poteter og skog. På 70-tallet utdannet han seg til både agronom og agrotekniker, før han jobbet ett par år på Jæren. Der ble han «preget for livet» sier han selv.

Det var her Anders fant sin kone Jane, som senere ble med tilbake til Nome og Helgen. Hjelseth har på sett og vis full hyre som heltidsbonde og lokalpolitiker, men det er også tid til tre voksne døtre og fire barnebarn - som alle bor i nærmiljøet. Samtidig klarer ordførerkandidatene å prioritere andre ting også.

- Jeg liker å gå på idrettsarrangementer og bruke tid på kamerater. Vi er en fin gjeng som har lunsj sammen hver fredag mellom klokka 12 og 13. Det er en tradisjon vi har holdt på i mange år, og etter hvert som folk blir eldre merker jeg at lunsjene blir viktigere og viktigere for folk.

- Saklige karer
På kameratlunsjene får han tatt pulsen på mye av det som rører seg i bygda, og hva det snakkes om av lokalpolitiske saker.

- Jeg får helt klart bryna mine politiske standpunkt. Men det er saklige karer, så det går bra, sier Hjelseth.

Blant de politiske standpunktene trekker toppkandidaten frem tre hjertesaker.

- Kommunen må ha en viss vekst i folketallet. Det er sånn vi får inntekter. Jeg har ingen revolusjonerende ideer på dette området, men vi må huske at Nome består av to tettsteder og en rekke mindre grender. Veldig mange av oss bor i disse grendene rundt Lunde og Ulefoss. Det er viktig for utvikling av folketallet at det også er attraktiv å bo her. Da må basistjenestene være på plass, sier Hjelseth som nevner: kommunale veier, gang- og sykkelstier, internettilgang, mobildekning, opprettholdelse av dagens barnehagestruktur.

- Jeg mener ikke at kommunen skal betale for alt. Mobilmaster og sykkelstier er ikke kommunens oppgave, men kommunen må likevel være en pådriver og premissleverandør. Barn og unge

- Et annet spørsmål om bosetting og bostedsattraktivitet handler om arbeid, mener Hjelseth.

- Arbeid er viktig og det er bra at næringslivet går bra, som vi fikk høre da SP var på rundtur til en rekke lokale bedrifter sist uke, legger han til. Hjelseth brenner særlig for utviklingen av næringsarealet ved Sør-Norsk boring AS i Helgen. Plasseringen nær riksvegen og grensa til Skien, kan vise seg å være attraktiv.

Kandidatens tredje hjertesak handler om barn og unge.

- Vi har fått urovekkende tall blant annet fra Ung-data som viser at noe må gjøres. SP går inn for å ansette en ungdomsleder i 100 prosent stilling, samt få mer ressurser fra miljøarbeidere eller lignende inn i skolen. Det å sørge for gode vilkår for den oppvoksende generasjonen er jobb nummer én. Og det kan vi få igjen for senere, når dagens barn ønsker å flytte tilbake til Nome etter endt skolegang.


For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok