Rådhuset legges til Bø – Nome vinner i antall arbeidsplasser

Forhandlingsutvalgene i Nome, Bø og Sauherad ble tirsdag enige om lokaliseringskabalen i Midt-Telemark. Rådhuset blir lagt til Bø – det vil si at ordføreren og rådmannen skal sitte i felebygda.

Tor Espen Simonsen

Men Nome er en vinner målt i antall administrative stillinger.

I tillegg diskuteres det å legge en spesialenhet for demens til Lunde. Debatten om dette er ennå ikke avklart.

Den endelige intensjonsavtalen skal ferdigforhandles mandag - og det er denne avtalen som til slutt legges ut til folkeavstemning i april. 

100 arbeidsplasser
-Vi hadde to primære mål, og det var å flytte landbrukskontoret til Søve samt beholde rådhuset. Nå gir vi fra oss begge deler. Men vi får altså 100 arbeidsplasser, konstaterte Nome-ordfører Bjørg Tveito Lundefaret (AP) da lokaliseringen ble spikret.

I alt var 215 «flyttbare» stillinger innen administrasjonen i spill før dagens møte. Nome rasker med seg 100 stillinger fordelt på toppledelsen i helse- og omsorgsetaten, teknisk etat og NAV.

Det innebærer cirka 30 flere byråkratstillinger enn kommunen har i dag.

Både Bø og Sauherad gir fra seg arbeidsplasser for å beholde henholdsvis rådhuset og landbrukskontoret.

Slik fordeles stillingene
Sistnevnte blir værende på Brenna i Sauherad, men det lages samtidig en formulering om at Søve kan bli aktuelt som lokaliseringssted for etaten i fremtiden.

Sauherad blir sittende igjen med 52,5 stillinger. Det skjer ved at skole- og oppvekstkontoret samt landbrukskontoret, og en del mindre enheter, legges til Akkerhaugen og Brenna.

Bø får rådmannen med stab (46 stillinger) – det vil si personal- og økonomiavdelingene, pluss enhetene for IKT og kultur. Til sammen får Bø 62 stillinger.

Enige, men ikke helt fornøyde
Ingen av partene var uttalt fornøyd etter tirsdagens kamelsvelging.  

-Jeg synes Sauherad må betale dyrt for å beholde landbrukskontoret, sa ordfører i eplekommunen, Mette Haughol.  

-Vi er ikke kjempefornøyd, men når vi får rådhuset hit aksepterer vi at vi må kompensere, kommenterte Bø-ordfører Olav Kasland. 

God uttelling i antall arbeidsplasser
Bjørg Tveito Lundefaret er tross alt mest tilfreds av de tre ordførerne. 

-Vi fikk ikke førstevalget vårt, men det er viktig å merke seg at vi får teknisk etat som blir en utviklingsenhet der både Midt-Telemark Næringsutvikling (MTNU) og planetaten inngår. Samtidig får vi en stor helseetat til Nome, hvor også integrering inngår. Jeg tror vi som helhet har mye å tjene på å slå oss sammen, og Nome har fått god uttelling når det gjelder antall arbeidsplasser, sier Bjørg Tveito Lundefaret til Kanalen tirsdag.

Les mer i Kanalens papiravis torsdag 7. januar.  

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok