Søndag er det du som avgjør - slik blir valgdagen i Nome

Bjørg Tvetio Lundefaret Torunn Brukåsa Kleiva

Kanalens og Bø Blads store meningsmåling før påske viste at innbyggerne i Nome er skeptiske til kommunesammenslåing, og et flertall sa på det aktuelle tidspunktet nei til Midt-Telemark. Et annet tydelig trekk ved undersøkelsen peker i retning av svært høy valgdeltakelse. Søndag kommer altså fasiten. 

Tor Espen Simonsen

Som kjent er meningene delt innad i Nome. Det er flertall for sammenslåing i Lunde, og motsatt flertall i Holla.

Men de to områdene har også noe vesentlig til felles: Engasjementet er enormt.

85 prosent av de spurte (begge steder) sa at de skal stemme. Bare 15 prosent svarte at de var usikre på hva de skal stemme.

Les reportasjen fra folkemøtet i Lunde

Artikkelen fortsetter under bildet 

Meningsmåling: Slik svarte innbyggerne i Nome, Bø og Sauherad på Kanalens og Bø Blads meningsmåling som ble publisert 17. mars. Samlet sa 56 prosent nei i Nome (når vi ser bort fra vet ikke-gruppen).

Lange åpningstider
Spørreundersøkelsen fikk også valggeneral i Nome kommune, Harald Orekåsa, til å handle.

Nå er åpningstidene ved de fire stemmelokalene i Nome utvidet: Søndag klokken 12.00 til 20.00.

Du kan stemme på disse stedene: Ulefoss samfunnshus, Helgen barnehage, Lundetunet og Svenseid barnehage.

I Nome får vi også se resultatene av opptellingen fordelt på kretsene, slik at man kan sammenligne hva innbyggerne har stemt.

Trolig vil opptellingen være unnagjort rundt klokken 22.00 søndag kveld, og som kjent avholdes det felles valgvake for alle som er interessert på Spiseriet (Øvre Verket).

Les reportasjen fra folkemøtet på Ulefoss 

Holder Bø-resultat hemmelig
Allerede før Nome-resultatet foreligger kan det imidlertid komme avklaringer fra nabokommunen. I Bø avsluttes nemlig folkeavstemningen to timer tidligere enn i Nome, men resultatet blir likevel holdt hemmelig frem til stemmelokalene i Nome også stenger.

Her har forhandlingsutvalgene nettopp undertegnet intensjonsavtalen 

Dersom bøheringene sier nei, vil all spenning være utløst og sammenslåingseventyret er over for Nome. Et slikt utfall er det likevel få som tror på, selv om meningsmålingen før påske viste at nei-siden trolig er på fremmarsj i felebygda.

Ønsker egen intensjonsavtale 
Innbyggerne i Kanalkommunen har vært vitne til - og ikke minst deltakere i - en langvarig og intens valgkamp. Den store oppslutnignen om de tallrike folkemøtene i bygd og grend understreker det brede engasjement, det samme kan sies om den enorme mengden leserinnlegg som er publiert i Kanalen siden intensjonsvatalen ble undertenget i jaunar. 

Nå er det kun snakk om dager før fasiten foreligger, og lokalpolitikerne har allerede begynt å tenke på tiden etter

I torsdagsutgaven av Kanalen gikk SP-leder og nei-aktivist Torunn Brukåsa Kleiva tungt ut med budskapet om at Nome har fremtiden for seg. Samtidig lanserte hun ideen om å utarbeide en egen intensjonsavtale for Nome dersom folket vender tommelen ned for Midt-Telemark kommune søndag kveld. 

-Det forutsetter selvsagt at vi spiller sammen som et lag, på tvers av hele kommunen, og at vi leger de såra som har blitt revet opp de siste ukene. Hvis vi får kreftene i Lunde og Ulefoss til å bidra, står vi sterkt. Allerede nå er det mye bra som skjer rundt omkring, og det er synd hvis vi skal røske opp alt som fungerer og legge ned kommunen. Nome har desidert best utgangspunkt i Midt-Telemark, både med tanke på infrastruktur, tjenesteproduksjon, interne rutiner og potensialet i beliggenheten, sier Kleiva.

Brukåsa Kleiva kunne også slå i bordet med at et enstemmig kommunestyre nylig vedtok å utrede Befolkningsløftet. Dette er en tiltakspakke lansert av folkeaksjonen Ja til Nome som er ment å gi 300 nye innbyggere.

Kanalen denne uka: Bred dekning av søndagens folkeavstemning

-Hva sier du til de som mener dette er «for lite for seint», og at vi må inn i en større kommune for å øke attraktiviteten, Torunn?

-Jeg tror ikke vi får mer vekst i Lunde og Ulefoss av å slå oss sammen med andre kommuner, og jeg tror ingenting på at det blir mer næringsliv eller flere butikker i Lunde av den grunn. Det er jo ikke sånn at Biltema kommer til Ulefoss fordi vi inngår i Midt-Telemark. Derimot vil en sammenslåing gi oss færre folk som står på for Lunde og Ulefoss. Derfor mener jeg det viktigste er å ha et eget rådhus og egne folk som jobber hver dag med å utvikle Nome.

Opp til fremtidens innbyggere å bestemme 
Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret (AP) anbefaler i samme avis ja til Midt-Telemark kommune. Hun viser samtidig til at Nome kom seirende ut av forhandlingene om intensjonsavtalene på det hun mener er det viktigste punktet: Arbeidsplasser.

Det er sagt at Nome skal sitte igjen med cirka 100 av cirka 200 såkalte flyttbare stillinger i Midt-Telemark. 

-Avtalen har blitt smadret i debatten, og det har kommet litt i bakleksa hva vi faktisk oppnådde i forhandlingene. Men vi er en vinner når det gjelder arbeidsplasser, og halvparten av alle arbeidsplassene som skulle fordeles ble lagt til Nome. Det må vi ikke glemme, sier ordføreren.

-Kritikerne mener at rådhuset i Bø vil suge til seg disse arbeidsplassene etter en viss tid?

-Det vil være fremtidens innbyggere og fremtidens politikere som tar stilling til det. Vi har gjort det vi kunne, for å fordele arbeidsplassene, og per i dag er det vi som er vinneren på dette veldig viktige punktet i avtalen, sier Tveito Lundefaret til Kanalen. 

Som kjent er det likevel delte oppfatninger om intensjonsavtalen blant de tre Nome-politikerne som fremforhandlet intensjonsavtalen. Både Brukåsa Kleiva og tidligere varaordfører Hans Jørgensen (H) sier som kjent nei

I et leserinnlegg i torsdagens Kanalen skriver den selvsamme Jørgensen blant annet dette: 

-Jeg skulle byttet våre 100 arbeidsplasser mot rådhuset når som helst. Om vi hadde 80 eller som nå 100 arbeidsplasser så er de bare til låns. Om 30 år tror jeg alle sentrale funksjoner ligger ved rådhuset, det vil si Bø. Jeg er ikke veldig bekymret for Nomes fremtid som egen kommune. Mye vil avhenge av den jobben vi selv gjør. 

Ja-Bjørg: -Skal gjøre jobben min
Ordfører Tveito Lundefaret vedgår i samme avis at hun spiller høyt, men lover at innbyggerne i Nome også skal tas vare på dersom valgresultatet viser nei. 

-Hva skjer hvis det blir nei søndag, Bjørg Tveito Lundefaret? Klarer du å motivere deg til jobben som Nome-ordfører?

-Jeg skal gjøre jobben min uansett hva som skjer. Nome skal drives som før frem til 2020 uansett hva resultatet blir søndag. Samtidig har jeg spilt høyt i denne saken, og er klar over at resultatet kan vippe begge veier. Personlig mener jeg et ja er det beste på sikt for innbyggerne i Nome, men innbyggerne skal selvsagt bli ivaretatt også om det blir nei, selv om det kan bli krevende økonomisk. 


 

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok