Vil råkjøring til livs

Fartsgrensa i Ulefoss sentrum må ned fra 50 til 40 kilometer i timen, det samme gjelder hastigheten forbi Ulefoss sluser på Krøsset, sier Nome SV.


Tor Espen Simonsen

Partiet lover å være velgernes ambassadører for trygghet i lokaltrafikken.

Lytt til Kanalens valgpodcast: Ordførerduellen 

Toppkandidat Kristoffer Sannerholt vil gjøre trafikksikkerhet og tilrettelegging for myke trafikanter til en sentral sak i valgkampen. Øverst på ønskelista står utbygging av gang- og sykkelstier langs Riksveg 36, undergang fra rasteplassen på Øra mot Ulefoss sentrum, samt redusert fartsgrense på utvalgte strekninger.

Ifølge Gunnar Sanden og Sannerholt er det særlig i Ulefossdelen av Nome at trafikksikkerhet må settes på dagsorden. Begge viser til at det allerede er 40 kilometer som maks hastighet gjennom Lunde sentrum, og at den sterkt trafikkerte Riksveg 36 må tas spesielt hensyn til.

Sannerholt jobber til daglig på Esso Ulefoss, og ser selv hvor farlig det er når turbusser stopper på rasteplassen ute ved Norsjø, og passasjerer tar seg over veien for å komme til bensinstasjonen.

- Det har vært et sterkt ønske å få anlagt en rundkjøring her, men når Statens Vegvesen sier nei, mener vi at veieier i det minste må sørge for at det bygges en trygg undergang for myke trafikanter, sier Gunnar Sanden.

- Pengene til en undergang for riksvegen bevilges ikke av Nome kommunestyre. Hva er det egentlig dere lover velgerne da, Sanden?

- Vi lover å være ombudsmenn for denne saken, og løfte den opp i alle politiske sammenhenger og kjempe for at kommunen er tydelig i sine bestillinger. Sanden peker på at nabokommunen Bø har fått langt større uttelling i statlige og fylkeskommunale bevilgninger til trafikksikkhetstiltak og sykkelstier enn Nome.

- Betyr det at de som har hatt makt i Nome tidligere har gjort en for dårlig jobb og at SV kan gjøre det bedre?

- Ja, jeg tolker det slik at det ikke blir lagt nok press fra Nomes side for å vinne frem i kampen om prioriteringer. Også ved Krøsset ønsker SV en trafikkplan. Dette er et område med stort press, særlig i turistsesongen, der det er beskjedent tilrettelagt for gående og syklende. Nå tar Sanden også saken opp som et valgtema for SV.

- Vårt forslag er ganske billig, det handler om å bytte ut noen skilter. Vi ønsker oss 40 kilometer i timen fra Lanna og forbi Krøsset. Det er beregnet at kjørende vil bruke cirka 10 sekunder ekstra på strekningen dersom dette iverksettes. Men vi får samtidig et tryggere område, sier Sanden.


For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok