Åpner for kjøp av teglverket i Lunde

Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret (AP) åpner for at Nome kommune nå kan kjøpe lokalene til nedlagte Bratsberg Teglverk i Lunde.


Tor Espen Simonsen

Et kjøp krever at et minimum av leietakere melder sin interesse på forhånd.

Hør Kanalens valgpodcast: Ordførerduellen 2019

Fem millioner kroner
Ifølge Tveito Lundefaret har Wienerberger AS, som eier eiendommen, åpnet for at kommunen kan få kjøpt tomt og bygninger. Prisen omtaltes som «håndterbar» av ordføreren.

- Det er ikke kjøpesummen som er utfordringen. Utfordringen er hva som må gjøres med bygningene, og det å få på plass leietakere. Jeg ser for meg at vi kan utvikle en næringshage med flere aktører som driver med eksempelvis storhandel og småindustri, sier Tveito Lundefaret.

Etter det Kanalen erfarer har Wienerberger tidligere antydet en salgssum på opp mot 20 millioner kroner, men det siste tilbudet skal lyde på rundt fem millioner kroner. Wienerberger skal videreføre sin lagervirksomhet på stedet, også etter et eventuelt salg.

Ber om innspill
I tillegg nevner AP-ordføreren at ett til to selskaper skal ha vist interesse for prosjektet, der også Midt-Telemark Næringsutvikling bistår. Ingen avtaler er signert og det foreligger ingen offisielle planer på nåværende tidspunkt.

- Derfor har jeg lyst til å appellere til lokalbefolkningen, til lokale bedrifter, gründere og andre med gode ideer, om hva teglverket kan brukes til. Det beste er hvis det kan komme opp forslag fra nærmiljøet, om hva slags næringer og virksomheter vi kan få inn i bygningene.

Positivt for transport Wienerberger la ned produksjonen ved Bratsberg Teglverk i Lunde i 2015, men videreførte lagervirksomheten. Kanalen skrev i vinter at lagerseksjonen er en suksess. Denne aktiviteten har igjen stor og positiv betydning for den lokale transportnæringen. - Det er en forutsetning at lageret videreføres og vi må sørge for å legge til rette for dette, sier Tveito Lundefaret.

- Det er ikke kommunen som skal kjøpe eller eie direkte. Vi kan gjøre dette gjennom Nome Investeringsselskap, eller ved å etablere et nytt eiendomsselskap der flere parter deltar. Detaljene må vi komme tilbake til når vi har kartlagt hva slags innhold vi kan skape her.

Utelukker Sagamoen-kjøp
- Eierne av Bandak AS har uttalt i Kanalen at de ønsker kommunen som huseier på Sagamoen. Der er allerede en viktig hjørnesteinsbedrift etablert og i full drift. Ville det ikke vært mer matnyttig å kjøpe Sagamoen?

- Det er mer hensiktsmessig at kommunen, MTNU og NI bistår Bandak slik vi har gjort, blant annet ved å bidra til redningsaksjonen og ved å legge til rette på andre måter. Teglverket er en veldig stor tomt i sentrum av Lunde. Hvis vi skal tiltrekke oss eksempelvis storhandel, er det større sjanse for at vi kan få det til på teglverket enn på Sagamoen.

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok