Gry gasser opp valgkampen

- Det finnes ikke noe Nome-samfunn, kommunen er delt og vi må utvikle hver bygd og hvert tettsted på deres egne premisser, mener FrPs toppkandidat Gry Anette Rekanes Amundsen.


Tor Espen Simonsen

Partiet går inn for å etablere lokalutvalg for Lunde og Ulefoss, satt sammen av representanter fra frivillighet, kultur, idrett og næringsliv. Utvalgene skal få opp mot 500 tusen kroner hver, som kan brukes til ulike tiltak og investeringer i nærområdene.

Hør Kanalens valgpodcast: Ordførerduellen 2019

- Lunde, Ulefoss, Helgen, Sannes, Svenseid, Landsmarka og Flåbygd har to ting til felles; der bor det folk som brenner for stedet sitt og de er en del av Nome kommune, skriver Rekanes Amundsen i partiets valgprogram for neste periode.

- Hvordan vi teknisk skal velge medlemmer til lokalutvalgene får vi komme tilbake til. Men jeg ser for meg at de blir sammensatt at lokale ildsjeler som selv kan ta initiativ til tiltak i sin del av kommunen. Det er også veldig viktig å få ungdommen inn i disse utvalgene, slik at vi kan få tilbud og aktiviteter på deres premisser.

Står oftest alene
I kommunestyret er det FrP som oftest representerer det tydeligste alternative til de andre partiene. FrP står utenfor en rekke brede kompromisser og en rekke kontroversielle enkeltsaker. Blant annet utgjorde partiet et lite mindretall som ikke ville tillate delvis bomfinansiering av Kaste-Stoadalen. Partiet sto utenfor i spørsmålet om å bosette flere flyktninger i Nome under «flyktningkrisen» og er også det eneste partiet i dag som mener at Nome må si nei til å bosette mer enn 10 personer årlig hvis en lignende situasjon oppstår igjen.

- Hvordan kan dere si at Nome ikke makter å ta imot flere flyktninger per år enn 10 (pluss familiegjenforening)?

- Vi har hverken hus, jobb eller kapasitet nok til å følge opp flere flyktninger. Det hjelper ikke å si ja til alt og kle seg i englevinger, når man ikke er har redskapene og ikke er god nok til å integrere. Vi ser av statistikk at få av de vi tar imot i Nome kommer seg ut i jobb, og det har alt å si for utvikling av språk, sosialt nettverk og det å bli selvstendig og klare seg selv. I ytterste konsekvens ender dårlig integrering i barnefattigdom, og det må bekjempes.

Frykter for bunnfradraget
- Vi er også det eneste partiet som har lagt frem alternative budsjetter i siste periode og det eneste partiet som går mot økning i eiendomsskatten. Før sommeren vedtok flertallet i Nome å skrive ut ny takst, for å hindre at regjeringens nedjustering av promilletaket får økonomiske konsekvenser for kommunen. Det betyr én ting: høyere skatt for de fleste og bort med bunnfradraget. I våre alternative budsjetter har vi funnet midler for å øke bunnfradraget. Det gjør i det minste skatten mer sosial.

- Bare i dette intervjuet har dere lovet én million til lokalutvalg, én million til lavere eiendomsskatt og at dere vil bevare Sluserock og utvide stillingen som ungdomsleder. Dere vil i tillegg tilby sommerskole for elevene i Nome, foreldrekurs i IT, øke innkjøpet av utstyr i skolen og så videre. Hvor skal dere ta millionene fra?

- Nome drar inn over 10 millioner på eiendomsskatt, mens kommuner som ikke har eiendomsskatt har minst like godt tilbud som oss. I tillegg får Nome inn rundt åtte millioner i kraftutbytter hvert år. Det er nesten 20 millioner mer enn andre. Da må det være mulig å prioritere annerledes. I tillegg vil vi effektivisere, konkurranseutsette og redusere antallet mellomledere i kommunen.

- Intet nytt 
Også AP i Nome har lokalutvalg nedfelt som et tiltak for de to tettstedene Lunde og Ulefoss.

- Det er i tillegg tverrpolitisk enighet om dette, siden innføringen av lokalutvalg er vedtatt i kommuneplanen, sier Tveito Lundefaret. Men der ender også enigheten mellom FrP og AP. FrPs Gry Anette Rekanes Amundsen 

Sistnevnte legger vekt på at utvalgene selv skal kunne initiere egne prosjekter.

- Penger er ikke det viktigste, sier Bjørg Tveito Lundefaret (AP). Hun ser først og fremst for seg at utvalgene blir rådsorganer som kan bidra til å løfte saker opp fra lokalsamfunnene og til politisk behandling i kommunestyret.

- Det blir lytteposter som kan melde fra om saker som er viktig i Lunde og Ulefoss, og en type utvalg som kommunestyret kan få uttalelser og råd fra i ulike saker. Det er også viktig å få en god representasjon i utvalgene, sier Lundefaret.


 

 

For å bruke denne hjemmesiden må du samtykke til vår behandling av personopplysninger.
Les vår personvernerklæring og vårt cookie-varsel.

Ok